036-147510 mail@wbborr.se

Bra att veta vid beställning

Krävs bygglov för arbetet?
Är konstruktionen bärande?
Krävs avväxlingar eller stämpningar före arbetets start?
Tillåts översågningar i hörn?
Håller konstruktionen för maskiner och arbeten?
Finns dolda installationer (ex rör el och ventilation) i väggar och bjälklag?
Finns larm eller andra apparaturer som måste stängas av?
Finns tillgång till el: 10, 16, 25 eller 63A säkringar?
Finns tryckvatten för sågning/borrning?
Är det längre än 50 meter till el/tryckvatten?
Tål arbetsstället vatten och fukt?
Krävs speciell hänsyn till pågående verksamhet (ex ljud, damm, buller eller vatten)?
Finns uppgifter om dimensioner och läge på utförandet?
Är andra yrkesgrupper på arbetsplatsen informerade om att märka ut sina håltagningar?
Vem ansvarar för avfallshanteringen?

Referenser

Här kan du se bilder från arbeten vi utfört m.m.

Läs mer...

Offertförfrågan

Fyll i formuläret så kontaktar vi er.