036-147510 mail@wbborr.se

Ekonomi

Wetterstadens Betongborrning AB arbetar systematiskt med moderna administrations- och ekonomisystem som ansluter till Svenska Byggindustrins Allmänna Bestämmelser.

Systemet är indelat i följande grupper.

Löpande räkning:
Kostnader redovisas enligt AB gällande:Material(diamantslitage),maskiner,arbete,och transporter.

Fastpris:
Byggbeskrivning och ritningar är att förorda.Mängder i offertstadiet är acceptabelt och behandlas förtroligt. Mängdförfrågan ska innehålla uppgifter om:

Borrdimensioner, öppningsmått,material- och tjocklek,håltagningens läge, befintlig verksamhet,våningsplan och uttransportvägar. Reglering av ÄTA (ändring,tillkommande och avgående arbete) redovisas enligt AB på löpande räkning eller a-prismodell.

A- Pris: Tillämpas endast vid ingångna projektavtal och arbetas fram med rätta förutsättningar och mätregler för aktuell arbetsplats.Normtid ligger till grund för kostnaden och redovisas enligt AB som ett fixt pris.

Budget/Takpris: Tillämpas med eller utan incitamentlösning och bygger på ömsesidigt förtroende.
Redovisning sker enligt principen löpande räkning.

Du kan läsa mer om vårt administration- och ekonomisystem på: www.dasicon.com

Referenser

Här kan du se bilder från arbeten vi utfört m.m.

Läs mer...

Offertförfrågan

Fyll i formuläret så kontaktar vi er.